Bäsdeşlik PCB öndürijisi

“Dongguan Kangna” elektron tehnologiýa kärhanasy

PCB önümçiligi, PCB gurnama, PCB dizaýny, PCB prototipi we ş.m. elektron önümçilik hyzmatyna ýöriteleşen Hytaýda öňdebaryjy PCB öndürijilerinden biridir.

Bu kompaniýa 2006-njy ýylyň başynda Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherçesinde Şajiao jemgyýetinde döredildi.Zawod önümçilik meýdanyny öz içine alýar

Aýlyk kuwwaty 50000 inedördül metr bolan 10000 inedördül metrden we hasaba alnan maýasy 8 million RMB.

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň 800 işgäri bar, şol sanda gözlegleriň we ösüşiň 10% -i;Hil gözegçiliginiň 12%;we PCB pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen tehnologiýa toparynyň 5% -i.

Kompaniýanyň esasy önümleri, MCPCB (mis we alýumin esasly tagta), FPC, rigid_flex tagtasy, gaty PCB, keramiki tagta, HDI tagtasy, ýokary Tg tagtasy, agyr mis tagtasy, ýokary ýygylyk tagtasy we PCB gurnamasy ýaly 1-40 gatly PCB. .Önümlerimiz senagat, lukmançylyk, telekommunikasiýa we awtoulag pudagynda, kompýuterde we ş.m. giňden ulanylýar.

Çalt öwrüm prototipini, kiçi partiýany we önümleriň uly toplumyny size hödürläp bileris.Iň kyn talaplaryňyzy aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bileris.Highokary hilli önümlerimiz we hyzmatlarymyz önümleriňiziň hilini ýokarlandyrmaga, baha artykmaçlygyny getirmäge we netijede bazaryňyzda has bäsdeşlik etmäge kömek eder.

Önümiň hiliniň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamyny amala aşyrýarys.PCB önümlerimiz, iň ýokary hilli çap edilen platalaryň size gowşurylmagyny üpjün etmek üçin PCB önümçilik prosesi arkaly barlanýar.

UL we IATF16949 şahadatnamalaryny geçdik.Hiliň durmuşdygyna, nol kemçilikleri gözlemek biziň hilimiziň maksadydygyna ynanýarys.T.kompaniýasy, “dogruçyl, zähmetsöýer, ilki bilen hilli bolmak, ilki bilen hyzmat etmek”, hyzmatdaşlara we jemgyýet üçin ýeňiş gazanmak üçin adamlara gönükdirilen ajaýyp kompaniýa medeniýetine eýermek üçin işewürlik pelsepesini durmuşa geçirýär.

Soraglaryňyz ýa-da aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, sizden eşitmek isleýäris.

history img

2019

Müşderilere bir gezeklik hyzmat bermek üçin SMT Business Unit döredildi.

2018

Gözleg we ösüş merkezini döretdi.

SMT Biznes bölümine taýýarlyk.

2017

Zawod täze ýere göçdi we täze önümçilik we synag enjamlaryny goşdy.

IATF16949-dan geçdi

2010-njy ýyl

Önümçilik kuwwatyny aýda 30000 inedördül metre çenli giňeltmek.

2008-nji ýyl

MCPCB önümçilik liniýasyny tanatmaga, mis substrat we alýumin substrat PCB öndürmäge başlaň.

2006

“KangNa Electronic Technology Co., Ltd.” döredildi.

Şahadatnamalar

zhengshu-1
zhengshu-2
zhengshu-3
zhengshu-4
zhengshu-5

Dolandyryş syýasaty

High quality

Qualityokary hilli

Butiki etmek üçin her önümi seresaplylyk bilen taýýarlaň

Çalt tizlik

Her buýruga çynlakaý serediň we wagtynda eltilmegini üpjün ediň

Fast speed
Characteristic

Aýratynlyk

Her islegi kanagatlandyrmak üçin batyrgaý boluň, aýratyn talaplary täzeläň

Bütewilik

Her bir müşderä wepaly we kanagatlanarly hyzmat beriň

Integrity